www.bip.gov.plBiuletyn Informacji Publicznej
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
   Strona Glówna BIP / INFORMACJE / Aktualności  

2008-02-01 18:09:45
Koniec nadsyłania sztuk na GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ
Koniec nadsyłania sztuk na GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ


Na pierwszą edycję konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną nadesłano aż 233 sztuki!
16 stycznia 2008 roku trzyosobowy zespół powołany przez koordynatora merytoryczno-organizacyjnego Jacka Bunscha dokonał otwarcia kopert ze zgłoszeniami do konkursu, poddając je weryfikacji pod względem formalnym. W dziewiętnastu przypadkach stwierdzono niezgodność z regulaminem GND. Organizatorzy ustalili datę 31 stycznia 2008 roku jako ostateczny termin na uzupełnienie niekompletnych zgłoszeń (liczy się data stempla pocztowego).
Jest to prawdopodobnie rekordowa liczba sztuk nadesłanych na ogólnopolski konkurs dramaturgiczny. Ogromne zainteresowanie autorów potwierdza wagę tej inicjatywy. Z korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej przez sekretarza Kapituły z potencjalnymi uczestnikami konkursu można wnioskować, że wzięło w nim udział wiele osób młodych (nawet kilkunastoletnich), debiutujących w rolach dramaturgów. Swój udział zapowiedzieli jednak również autorzy uznani, z niepodważalnym dorobkiem. Ich nazwiska poznamy dopiero w kwietniu po zakończeniu drugiego etapu konkursu. Do tego czasu wszyscy uczestnicy pozostają anonimowi, a ich jedynym znakiem identyfikacyjnym jest godło, którym opatrzyli swoje utwory. Na razie można jedynie stwierdzić, że zarówno tytuły sztuk, jak i godła dowodzą niesamowitej wyobraźni, a niekiedy i poczucia humoru uczestników konkursu.
Sztuki zostały przekazane do lektury członkom trzyosobowej Komisji Artystycznej. Teatrolożki z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Małgorzata Jarmułowicz, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Monika Żółkoś do 25 lutego wybiorą spośród nadesłanych sztuk maksymalnie trzydzieści utworów, które trafią następnie pod obrady Kapituły. Do udziału w pracach Kapituły Prezydent Gdyni zaprosił wybitnych artystów oraz teoretyków i krytyków teatru: prof. Jerzego Stuhra – aktora, reżysera, rektora PWST w Krakowie, Annę Augustynowicz – reżyserkę znaną z wielu znakomitych inscenizacji współczesnych sztuk, prof. Małgorzatę Sugierę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jana Ciechowicza i prof. Zbigniewa Majchrowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jacka Kopcińskiego – redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr” oraz Jacka Sieradzkiego – redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog”.
W kwietniu Kapituła wybierze do pięciu tytułów nominowanych do finału. Laureata pierwszej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, który otrzyma statuetkę oraz 50 tysięcy złotych, poznamy 20 maja 2008 roku podczas inauguracji III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Bezpośrednio przed festiwalem (od 18 maja 2008 roku) pod hasłem „R@Port-Prolog” odbędą się pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu, którym towarzyszyć będą dyskusje z udziałem autorów oraz debata podsumowująca wyniki konkursu. Przewidziana jest również publikacja najlepszych dramatów w formie antologii.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, ustanowiona w 2007 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, co roku przyznawana będzie autorowi najlepszej sztuki napisanej po polsku, wyłonionej w trybie konkursu. Inicjatorem pomysłu jest Jacek Bunsch, dyrektor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, który sprawuje pieczę merytoryczno-organizacyjną nad całym przedsięwzięciem.
Zapraszamy na stronę internetową konkursu: www.gnd.art.pl. (na razie dostęp możliwy jest tylko za pośrednictwem strony Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza: www.teatrgombrowicza.art.pl).

POWRÓT  
Panel administracyjny