www.bip.gov.plBiuletyn Informacji Publicznej
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
   Strona Glówna BIP / INFORMACJE / Aktualności  

2011-06-02 15:15:56
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży skuterów HERKULES 250


Ogłoszenie

 

W sprawie sprzedaży dwóch skuterów marki HERKULES 250 przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

 

 

Teatr Miejski  Gombrowicza w Gdyni oferuje do wolnej sprzedaży dwa używane skutery marki HERKULES 250, 4 – ro kołowe ATV LF 250 ST  o parametrach określonych w pkt .1 ogłoszenia.

 

1.Opis parametrów pojazdu:

 

1 Skuter – Quad:

 

Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy  ATV LF 250 ST

Nr ramy: LAASCNL 2851030712

Nr silnika: DJ 253 FMM 050330912

Data nabycia: 12.07.2005r.

 

2 Skuter – Quad:

 

Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy  ATV LF 250 ST

Nr ramy: LAASCNL 2X51030727

Nr silnika: SJ 253 FMM 050330927

Data nabycia: 12.07.2005r.

 

Minimalna wartość  licytacyjna   pojazdu nr 1 – 2950,00 zł PLN , pojazdu nr 2 – 2850,00 zł PLN oszacowana przez rzeczoznawcę na zlecenie Teatru.

 

2. Opis warunków i wymogów koniecznych do spełnienia przez oferenta:

 

a) Oferent składający propozycję zakupu pojazdu   opisanym w pkt 1  jest obowiązany   formie pisemnego oświadczenia przedłożyć informację, że jest podmiotem(firma/osobą fizyczną) uprawnioną do samodzielnego nabycia rzeczy.( oferent powinien podać w ofercie dane rejestracyjne o firmie- nazwa , adres,  NIP, Regon,a   w przypadku osoby fizycznej- dane osobowe, adres, NIP,  Pesel- informację o pełnoletniości nabywcy),;

 

Wszelkie koszty nabycia pojazdu, w tym podatkowe, ubezpieczeniowe, pokrywa wybrany oferent- nabywca pojazdu;

 

 

3.Wymagania zawartości oferty i wymagane dokumenty (załączniki  do oferty).

 

Oferent w formie pisemnej składa ofertę nabycia używanych skuterów marki HERKULES 250      od Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni wraz ze wskazaniem proponowanej wartości zakupu i oświadczeniem zgodnie z pkt 2.a.

Oferta winna być podpisana w oryginale, opatrzona datą oferty i terminem ważności proponowanej ceny nabycia, tj. Wymaganym przez sprzedawcę -30 dni , liczonym od daty  upływu terminu do złożenia oferty, określonym w pkt 5 ogłoszenia.

 

 

 

 

4. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

 

    Teatr przy wyborze oferenta będzie się kierował kryterium ceny, najwyższa wartość zaproponowanej ceny zakupu pojazdu będzie punktowana najwyżej, propozycje o  niższej wartości uzyskają stosownie niższą punktację, przy stwierdzeniu, że oferta spełnia podstawowe warunki wymagane od potencjalnych nabywców.

 

 

5. Termin składania ofert nabycia pojazdu od Teatru i informacje o sposobie kontaktu z Teatrem:

 

  Teatr wyznacza termin składania ofert z propozycją nabycia pojazdu – do dnia 17 czerwca 2011r. do godz.15.00

  Oferty należy złożyć w oryginale , w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni ( pok. nr 7 ).

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie nabycia używanego  samochodu Teatru jest Kierownik Administracyjny -Pani  Ilona Czech oraz Pani Magdalena Czaplicka.

Forma kontaktu –dopuszczalna  za pomocą internetu, telefonicznie oraz wizja lokalna pojazdu.

Adres kontaktowy : Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26; 81 – 381 Gdynia, tel. (0 58) 620 78 46 , e-mail : administracja@teatrgombrowicza.art.plOgłoszenie

 

W sprawie sprzedaży dwóch skuterów marki HERKULES 250 przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

 

 

Teatr Miejski  Gombrowicza w Gdyni oferuje do wolnej sprzedaży dwa używane skutery marki HERKULES 250, 4 – ro kołowe ATV LF 250 ST  o parametrach określonych w pkt .1 ogłoszenia.

 

1.Opis parametrów pojazdu:

 

1 Skuter – Quad:

 

Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy  ATV LF 250 ST

Nr ramy: LAASCNL 2851030712

Nr silnika: DJ 253 FMM 050330912

Data nabycia: 12.07.2005r.

 

2 Skuter – Quad:

 

Marka: SKUTER HERKULES czterokołowy  ATV LF 250 ST

Nr ramy: LAASCNL 2X51030727

Nr silnika: SJ 253 FMM 050330927

Data nabycia: 12.07.2005r.

 

Minimalna wartość  licytacyjna   pojazdu nr 1 – 2950,00 zł PLN , pojazdu nr 2 – 2850,00 zł PLN oszacowana przez rzeczoznawcę na zlecenie Teatru.

 

2. Opis warunków i wymogów koniecznych do spełnienia przez oferenta:

 

a) Oferent składający propozycję zakupu pojazdu   opisanym w pkt 1  jest obowiązany   formie pisemnego oświadczenia przedłożyć informację, że jest podmiotem(firma/osobą fizyczną) uprawnioną do samodzielnego nabycia rzeczy.( oferent powinien podać w ofercie dane rejestracyjne o firmie- nazwa , adres,  NIP, Regon,a   w przypadku osoby fizycznej- dane osobowe, adres, NIP,  Pesel- informację o pełnoletniości nabywcy),;

 

Wszelkie koszty nabycia pojazdu, w tym podatkowe, ubezpieczeniowe, pokrywa wybrany oferent- nabywca pojazdu;

 

 

3.Wymagania zawartości oferty i wymagane dokumenty (załączniki  do oferty).

 

Oferent w formie pisemnej składa ofertę nabycia używanych skuterów marki HERKULES 250      od Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni wraz ze wskazaniem proponowanej wartości zakupu i oświadczeniem zgodnie z pkt 2.a.

Oferta winna być podpisana w oryginale, opatrzona datą oferty i terminem ważności proponowanej ceny nabycia, tj. Wymaganym przez sprzedawcę -30 dni , liczonym od daty  upływu terminu do złożenia oferty, określonym w pkt 5 ogłoszenia.

 

 

 

 

4. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

 

    Teatr przy wyborze oferenta będzie się kierował kryterium ceny, najwyższa wartość zaproponowanej ceny zakupu pojazdu będzie punktowana najwyżej, propozycje o  niższej wartości uzyskają stosownie niższą punktację, przy stwierdzeniu, że oferta spełnia podstawowe warunki wymagane od potencjalnych nabywców.

 

 

5. Termin składania ofert nabycia pojazdu od Teatru i informacje o sposobie kontaktu z Teatrem:

 

  Teatr wyznacza termin składania ofert z propozycją nabycia pojazdu – do dnia 17 czerwca 2011r. do godz.15.00

  Oferty należy złożyć w oryginale , w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni ( pok. nr 7 ).

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie nabycia używanego  samochodu Teatru jest Kierownik Administracyjny -Pani  Ilona Czech oraz Pani Magdalena Czaplicka.

Forma kontaktu –dopuszczalna  za pomocą internetu, telefonicznie oraz wizja lokalna pojazdu.

Adres kontaktowy : Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, ul. Bema 26; 81 – 381 Gdynia, tel. (0 58) 620 78 46 , e-mail : administracja@teatrgombrowicza.art.pl

POWRÓT  
Panel administracyjny